عنوان : آگهی فراخوان واگذاری اجاره مكان تاكسی سرویس مركز آموزشی درمانی رازی به بخش غیر دولتی در سال95
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۲۴:۱۹

 

 مركز آموزشي درماني رازي در نظر دارد:  محل تاكسي سرويس خود را در سال 95 به اشخاص حقيقي و يا به بخش غير دولتي و بصورت اجاره و به مدت شش ماه  با شرايط ذيل وگذارنمايد.

لذا از افرادي كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند تقاضا مي شود صرفاً تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 17/11/95  مدارك مورد نظر را به دفتر حراست  بيمارستان تحويل و رسيد اخذ نمايند.

در ضمن رعايت مراحل و شيوه ذيل هنگام تهيه وروز تحويل مدارك الزامي مي باشد در غير اينصورت به مدارك ناقص و با خارج از روال اداري مورد نظر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در ضمن قيمت پايه اجاره ماهیانه 3000000 ریال مي باشد.

الف)  مدارك لازم:

1-      داشتن مجوز فعاليت از اتحاديه تاكسي راني.

2-     روگرفت جواز فعاليت

3-      روگرفت صفحه اول،دوم وسوم شناسنامه فرد شركت كننده يا نماينده قانوني شركت واعضاي هيأت مديره 

4-     روگرفت كارت ملي

5-     فرم پیشنهاد قیمت اجاره

6-     چک تضمینی به مبلغ 3000000 ریال  

ب) موارد لازم جهت شركت در مزايده :

1-      هزينه آگهي و يا كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.

2-     مدارك تحويلي بجزضمانت نامه بانكي يا چك بانكي درصورت برنده نشدن قابل استرداد نمي باشد.

3-      ضمانت نامه يا چك بانكي تضميني در صورت عدم موفقيت در مزايده طبق روال اداري استرداد خواهدشد.

ج) شيوه تحويل مدارك

1-      مدارك تحويلي بايددر سه پاكت جداگانه به شرح ذيل تهيه و درپاكت بسته بندي شده همراه با ضرب مهر مربوطه تحويل داده شوند.

2-     پاكت الف :  حاوي مدارك لازم موضوع بند 1 تا 4

3-     پاكت ب :  حاوي فرم پيشنهاد قيمت اجاره 

4-     پاكت ج : چك تضميني به مبلغ 3000000 ريال (به حروف: سه میلیون ريال) در وجه بيمارستان بابت شركت در مزايده .

5-     در صورت برنده شدن در مزایده و انصراف از عقد قرارداد  ضمانتنامه به نفع بيمارستان ضبط ميگردد.

تذكر مهم:  نوشتن نوع پاكتها الف- ب- و ج و همچنین نام موسسه،نام فرد و شماره تلفن همراه  برروي پاكتها الزامي مي باشد.

 

 

دفتر امور قراردادها-بیمارستان رازی اهواز

 


نمایش تعداد بازدیدها : 166

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8