/  2
عنوان : برگزاری مانور بحران
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۲۱:۲۳
عنوان گروه خبري : جدید . غیر پزشکی .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

باتوجه به اهمیت مدیریت بحران درمواجهه باحوادث وبلایا بمنظور کاهش آسیب ها به نفوس وتاسیسات سازمانها درمورخه 17/2/1396 که زمان بازبینی دوره ای کپسولهای آتش نشانی موجود دراین مرکز می باشد،باتدبیر دبیرکمیته بحران سرکار خانم سکینه مقدم فربابرپائی آتش درمحوطه زباله سوز این مرکز ،راس ساعت 11 بااعلام کد125 ازسوی مسئول روابط عمومی به واحد تلفنخانه ،کدبحران اعلام گردید .

خوشبختانه پس از اعلام کدمربوطه ، رابطین بخشها همراه با مسئولین اطفاء حریق بیمارستان بادردست داشتن کپسولهای آتش نشانی جهت اطفاء حریق در زمانی کمتر از 15 دقیقه خودرا به محل حادثه رسانده ونسبت به اطفاء آتش مذکور اقدامات لازم رابعمل آورند . قابل ذکراست پس از برطرف شدن بحران ، دبیربحران از کلیه پرسنل حاضر درمانورتشکر  نموده وبمنظوریادآوری مجدد ، مراحل اطفاء حریق باکپسولهای آتش نشانی راجهت افراد ناظربر مانور مرور نموده ودرپایان ،کارکنان بالبخندی حاکی ازرضایت ازفائق آمدن برشعله های آتش ،سعی درزدودن گردسفیدحاصله ازپودرکپسولهای آتش نشانی که برقامت آتش نشانان وحاضرین نشسته بود ، برآمدند.


تعداد بازدید : 498

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
V5.1.0.0