/  5
عنوان : بازدید میدانی روز شنبه مورخه 96/9/18
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ 
ساعت : ۱۳:۵:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

بازدید میدانی شنبه 18/9/96

مطابق برنامه بازدیدهای میدانی حوزه مدیریت از بخشها و واحدهای بیمارستان در مورخه 96/9/18

مدیر داخلی بیمارستان آقای دکتر ابراهیمی با همراهی معاونان محترم و کارشناسان بیمارستان از

بخشهای مختلف به شرح ذیل بازدید بعمل آمد.

بخش ارتوپدی

در بازدید از این بخش وضعیت اتاق 6 وفاضلاب بخش شرایط بحرانی دارد که تعمیر آن در

 دستورکارقرار گرفت.

بخش اورژانس

در بخش اورژانس از اتاق تجهیز شده استراحت پزشکان بازدید بعمل آمد،تهیه تخت جدید CPR،

ویلچر و برانکارد در دستور کار قرار گرفت.

کلینیک قلب وعروق

ازکلینیک قلب وعروق بازدید بعمل آمد و جناب آقای دکتر حیدری از نا مناسب  و ناکافی بودن محل

کلینیک اظهار نا رضایتی نمودند.

قرار گیری محل انجام اکو ، تست ورزش و....در یک فضای کوچک و محدود شرایط مناسبی ندارد.

از اتاق گچ و محل استراحت همکاران بازدید بعمل آمد.

واحد پذیرش بیماران

این واحد در یک فضای بسیار کوچک و با ازدحام مراجعین نیاز به بررسی ومداخله دارد.

حوزه ریاست بیمارستان ازتک تک همکاران بزر گوار که در شرایط بسیار نا مساعد و با کمترین

امکانات،به بهترین شکل مشغول انجام وظیفه می باشند کمال تشکرو امتنان مینماید.


نمایش تعداد بازدیدها : 75

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0