عنوان : آگهی فراخوان دوم واگذاری اجاره مكان مهد كودك مركز آموزشی درمانی رازی به بخش غیر دولتی در سال96
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۳:۳۲:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي فراخوان واگذاري اجاره مكان مهد کودک  مركز آموزشي درماني رازي به بخش غير دولتي  در سال96                                               

 

 

 


مركز آموزشي درماني رازي در نظر دارد:  محل مهد کودک خود را در سال 96 به اشخاص حقيقي و يا به بخش غير دولتي و بصورت اجاره  با شرايط ذيل وگذارنمايد.

لذا از افرادي كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند تقاضا مي شود با مراجعه به سایت بیمارستان به آدرسhttp://hrazi.ajums.ac.ir فرمهای مربوط به مزایده را دریافت و  صرفاً تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ 96/10/20مدارك مورد نظر را به دفتر حراست  بيمارستان تحويل و رسيد اخذ نمايند.

در ضمن رعايت مراحل و شيوه ذيل هنگام تهيه و روز تحويل مدارك الزامي مي باشد در غير اينصورت به مدارك ناقص و با خارج از روال اداري مورد نظر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در ضمن قيمت پايه اجاره ماهیانه 10/000/000(ده  میلیون ریال) مي باشد.

الف)  مدارك لازم:

1-       داشتن مجوز فعاليت از اتحادیه و یا صنف مربوطه

2-      روگرفت جواز فعاليت و اساسنامه شرکت

3-      روگرفت صفحه اول و دوم  شناسنامه فرد شركت كننده يا نماينده قانوني شركت واعضاي هيأت مديره 

4-      روگرفت كارت ملي

5-      فرم تعهد شرکت در مزایده/مناقصه( دریافت از سایت بیمارستان)

6-      فرم تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی(دریافت از سایت بیمارستان)

7-      فرم سایت ویزیت(دریافت از سایت بیمارستان)

8-      فرم مشخصات فردی شرکت کنندگان در مزایده/مناقصه(دریافت از سایت بیمارستان)

9-      فرم پیشنهاد قیمت اجاره(دریافت از سایت بیمارستان)

10-    چک تضمینی و یا فیش واریزی  به مبلغ 10/000/000(ده میلیون ریال)

ب) موارد لازم جهت شركت در مزايده :

1-       هزينه آگهي و يا كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.

2-      مدارك تحويلي بجزضمانت نامه بانكي يا چك بانكي درصورت برنده نشدن قابل استرداد نمي باشد.

3-      ضمانت نامه يا چك بانكي تضميني در صورت عدم موفقيت در مزايده طبق روال اداري استرداد خواهد شد.

ج) شيوه تحويل مدارك

1-       مدارك تحويلي بايددر سه پاكت جداگانه به شرح ذيل تهيه و درپاكت بسته بندي شده همراه با ضرب مهر مربوطه تحويل داده شوند.

2-      پاكت الف :  حاوي مدارك لازم موضوع بند 1 تا 8

3-      پاكت ب :  حاوي فرم پيشنهاد قيمت اجاره 

4-      پاكت ج : چك تضميني به مبلغ 000/000/ 10( ده میلیون ریال) در وجه بيمارستان بابت شركت در مزايده .

5-      در صورت برنده شدن در مزایده و انصراف از عقد قرارداد  ضمانتنامه به نفع بيمارستان ضبط ميگردد.

تذكر مهم:  نوشتن نوع پاكتها الف- ب- و ج و همچنین نام موسسه،نام فرد و شماره تلفن همراه  برروي پاكتها الزامي مي باشد.

 

 

دفتر امور قراردادها-مرکز آموزشی-درمانی  رازی اهواز

 


نمایش تعداد بازدیدها : 24

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0