رو عنوان : آموزشی
عنوان : آموزش پرسنل جدید الورودمورخه 14/11/96
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۱۹:۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آموزش پرسنل جدیدالورودبا هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهی کارکنان وآشنایی با قوانین ، فرآیند ها و روش های اجرایی مربوطه درمورخه 96/11/14 از ساعت 12:30 – 8 در سالن کنفرانس شهید ولی شرف این مرکز با حضور 15 نفر از کارکنان پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، بیهوشی و رادیولوژی برگزار گردید .

در این جلسه کارشناسان مربوطه ( کارشناس ایمنی بیمار خانم جانکی )

(کارشناس کنترل عفونت خانم معین ) (کارشناس حقوق گیرندگان خدمت خانم رضوانی ) ( کارشناس بهداشت حرفه ای خانم عسگری ) (کارشناس بهداشت محیط آقای برزگر ) ( کارشناس آموزش بیمار خانم شاکری و سوپروایزر آموزشی خانم مقدم فر مطالب آموزشی مربوطه به هر حیطه راارائه نمودند .


نمایش تعداد بازدیدها : 68

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0