عنوان : بازدید و تقدیراداره محیط زیست اهواز از بیمارستان مستقل رازی اهواز
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۲:۱۴:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مستقل رازی اهواز: مدیراداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز  به همراه تعدادی از کارشناسان سازمان مربوطه در هفته محیط زیست درراستای رعایت استاندارد های زیست محیطی  از بیمارستان رازی اهواز بازدید بعمل آوردند  ابتدا  این برنامه و نشست مدیریت اجرایی  بیمارستان دکتر غلامرضا ساری زاده از ضرورت توجه به مسائل محیط زیست در امر بهداشت و درمان گفت و آنرا تضمین کننده سلامت جامعه دانست و  گزارشی از عملکرد بیمارستان رازی در خصوص مدیریت پسماند های بیمارستان وانجام بهسازی سایت پسماند بیمارستان و نصب و راه اندازی یک دستگاه امحاء جدید با ظرفیت 1000 لیتر ارائه کردند .

 در ادامه  آقای بنی عگبه رئیس اداره محیط زیست افزود : با توجه به وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان محیط زیست به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند و همچنین تأثیر نا مطلوب پسماندهای پزشکی بر روی محیط زیست و سلامت عمومی ،از مرحله تولید تا حمل و نگهداری و دفع باید اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی مورد پایش وارزیابی قرار گیرد  تا ضمن اطمینان از تفکیک مناسب پسماندهای عفونی و فرآیند بی خطر سازی و همچنین دفع اصولی،  هریک از انواع پسماندهای پزشکی  بر اساس استاندارد های موجود  بی خطرسازی انجام گیرد بحث آموزش پرسنل و نگهداری دستگاههای امحاء از جمله مواردی بود که توسط ایشان تاکید گردید در این  نشست و برنامه به خاطر عملکرد مطلوب بیمارستان رازی اهواز در پیگیری و استاندارد سازی سایت پسماند و راه اندازی و بهره برداری از یک  دستگاه امحاء  جدید 1000 لیتری دربیمارستان از دکتر فرهنگ کره بندی مدیر عامل بیمارستان  ،مدیریت اجرایی دکتر غلامرضا ساری زاده و کارشناس بهداشت محیط توکل  برزگر با اهداء لوح تقدیر و تشکر بعمل آمد .
تعداد بازدید : 63

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
V5.1.0.0