عنوان : برگزاری مانور اطفاء حریق در بیمارستان مستقل رازی اهواز
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۲۵:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مستقل رازی: در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی  پرسنل و  واکنش سریع و به موقع آنها در زمان بروز حوادث غیرمترقبه از جمله آتش‌سوزی  مانور آموزشی اطفاء حریق  با همکاری  مدیریت بحران بیمارستان و پرسنل تاسیسات به مدت دو روز از مورخ98/3/18 لغایت 98/3/19 برای کلیه کارکنان و پرسنل بخش های درمانی به صورت تئوری در خصوص انواع آتش سوزیها ، شناسایی انواع خاموش کننده ها ، طریقه صحیح خاموش کردن آتش ، حفظ ایمنی فرد خاموش کننده ، آموزش لازم  داده شد خانم عسکری کارشناس ایمنی و مسئول کمیته بحران بیمارستان هدف ازبرگزاری  این مانور ،آشنایی با کپسول های اطفاء حریق و شبیه سازی حریق و تقویت توانمندی های پرسنل و افزایش روحیه و شهامت مواجه با شرایط واقعی حریق عنوان کرد .

و در ادامه تک تک پرسنل شرکت کننده به صورت عملی به اطفاء حریق پرداختند.




تعداد بازدید : 47

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
V5.1.0.0