عنوان : اعتبار بخشی آموزشی 98 با حضور ارزیابان وزارتی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ 
ساعت : ۱۰:۱۳:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با حضور ارزیابان وزارتی روز یکشنبه 30 تیر در راستای ارزیابی های دوره ای وزارتی تیم پنج نفره ارزیاب آموزشی به سرپرستی خانم دکتر فاطمه سادات نجیب و همراهی آقایان ( دکتر ثابت ، دکتر لطفی ، دکتر خادم الحسینی ، دکتر بیگی ) راس ساعت 8:10 صبح وارد بیمارستان رازی شدند که در بدو ورود مورد استقبال مسئولین بیمارستان قرار گرفته به دفتر مدیریت راهنمایی شدند .

سپس با  حضور مدیر عامل محترم و عده ای از اعضای محترم هیات علمی و معاونین و مدیران بیمارستان جلسه ای برگزار گردید که پس از پخش تلاوت قران کریم و سرود ملی ایران ، آقای دکتر کره بندی به بیان توضیحات مختصری پیرامون تاریخچه بیمارستان رازی از سال تاسیس تاکنون پرداختن در ادامه آقای دکتر مظفری ( رئیس اعتبار بخشی دانشگاه ) به بیان مطالبی در خصوص اعتبار بخشی و سنجه ها و وضعیت بیمارستان پرداختند .

سپس آقای دکتر ابراهیمی مدیر آموزش و پژوهش ضمن پخش اسلایدها و پاورپونت هایی به بیان مقایسه اعتبار بخشی وزارتی قبلی با اعتبار بخشی درونی دیماه 97 ، اقدامات اصلاحی و اهداف آموزشی مرکز رازی پرداختند . در ادامه نیز معاون فنی بیمارستان آقای دکتر شهریاری مطالبی پیرامون سنجه های اعتبار بخشی و تلاشهایی که بمنظور مستند سازی دقیق و کامل توسط مجموعه مدیریت آموزشی بیمارستان طی ماههای اخیر انجام شده پرداختند .

این جلسه با پرسش و پاسخ از مسئولین آموزشی بیمارستان و روسای بخشهای گروههای آموزشی از سوی ارزیابان وزارتی ادامه یافت پس از انجام بحثهای چالش و سوال و جوابهای طرفین ، ارزیابان محترم جهت بررسی مشاهده ای و مصاحبه ای تقسیم شدند دو نفر برای بازدید از بخشها ، یک نفر برای مصاحبه و جلسه ( در محل سالن کنفراس ) با فراگیران و و یکنفر برای بررسی مستندات در محل کارشناسان اعتبار بخشی به بررسی سنجه های مدیریتی ادامه دادند . سر تیم ارزیابها خانم دکتر نجیب در محل دفتر مدیر عامل به بررسی سنجه های مدیریتی ادامه دادند . و نهایتأ در ساعت حدود 10:30 و پس از پایان ارزشیابی و اعتبار بخشی ، تیم پنج نفره ارزیابی که توسط آقای مظفری و خانم سلطانی همراهی میشدند بیمارستان رازی را به مقصد بیمارستان دیگر ترک نمودند .