عنوان : بازدید دكتر قشلاقی نماینده وزارت وارزیابی بررسی پذیرش فلوشیپ بخش مسمومیت بیمارستان رازی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ 
ساعت : ۸:۳۲:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزار ش روابط عمومی بیمارستان رازی اهواز :به منظور  تایید بخش مسمومیت بیمارستان رازی  و پذیرش فلوشیپ این بخش  مورخ 97/7/18 دکتر قشلاقی نماینده زارت بهداشت ، دکتر فروزان فر معاون دانشکده پزشکی اهواز با همراه اعضای هیئت علمی بخش های مسمومیت و ICU، از بخش های مسمومیت و ICU مسمومیت بیمارستان رازی بازدید وارزیابی و سنجش پذیرش فلوشیپ این بخش را انجام دادند.
تعداد بازدید : 167

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز می باشد.

V5.1.0.0