جمعه, 8 ارديبهشت 1396

منوی اصلی


آموزش بیماران چاپ...

کد خبر : ۱۸۶۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ 
۱۱:۵۴:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۴۸
بیماری كلستومی 
دفتر آموزش به بيماران تحت نظر دفتر اعتبار بخشي و حاكميت باليني
کد خبر : ۱۷۲۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ 
۱۲:۳۳:۴۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۳۵
بیماری ترومبوز ورید عمقی (DVT) 
دفتر آموزش به بيماران تحت نظر دفتر اعتبار بخشي و حاكميت باليني
کد خبر : ۱۶۴۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ 
۹:۵۸:۱۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۳۸
آسم چیست 
پمفلت آموزشي تحت نظر دفتر اعتبار بخشي و حاكميت باليني
کد خبر : ۱۶۴۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ 
۱۲:۱۱:۲۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۷۸
تغذیه بیمارن دیابتی 
دفتر آموزش به بيماران تحت نظر دفتر اعتبار بخشي و حاكميت باليني
کد خبر : ۱۶۴۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ 
۱۱:۳۹:۵۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۹۱
توصیه های پس از ترخیص در بیمار دیابتی گرفتار زخم پای دیابتی 
دفتر آموزش به بيماران تحت نظر دفتر اعتبار بخشي و حاكميت باليني
کد خبر : ۱۶۴۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ 
۱۱:۵۲:۵۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۷۴
بیماری پنومونی چیست 
پمفلت آموزشي تحت نظر دفتر اعتبار بخشي و حاكميت باليني
کد خبر : ۱۵۷۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ 
۱۱:۵۸:۱۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰۲۰
کد خبر : ۱۲۹۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ 
۹:۳۷:۳۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۷۳
کد خبر : ۱۴۹۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ 
۱۳:۱۰:۲۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۲۴
کد خبر : ۱۲۹۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ 
۱۱:۳۱:۴۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۰۸
کد خبر : ۱۲۹۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ 
۱۱:۳۴:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۴۱
کد خبر : ۱۲۹۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ 
۱۰:۶:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۰۶
صفحه1از41234.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8