نقشه سایت
 صفحه اصلی
 صفحه اصلی دانشگاه
 خدمات الکترونیک
 دعوت به همکاری
 آموزش بیماران
 >
 معرفی بیمارستان
 تاریخچه جندی شاپور
 تاریخچه و معرفی مرکز
 برنامه استراتژیک مرکز
 آمار واحدها و تخت بيمارستاني
 حوزه ریاست
 رياست مرکز
 مديریت
 روابط عمومی
  امور حقوقی بيمارستان
 مدیریت خدمات پرستاری
 مدیر پرستاری
 سوپروایزران آموزشی
 سوپروایزران بالینی
 معاونت آموزشی
 معاون آموزشي
 اعضای هیئت علمی
 کتابخانه
 اداري-پشتيباني
 واحد مالی
 معرفی رئیس امور مالی
 واحد رسیدگی به اسناد
 واحد درآمد
 واحد صندوق
 امین اموال
 امور اداری
 معرفی رئیس امور اداری
 واحد کارگزینی
 دبیرخانه
 واحد کاردکس
 بایگانی
 مددکاری
 واحد انفورماتیک
 معرفی واحد انفورماتیک
 HIS
 واحد مدارک پزشکی
 معرفی مسئول واحد
 معرفی واحد
 واحد کارپردازی
 مهندسی پزشکی
 مسئول خدمات ونگهداشت
 مرکز تلفن وارتباطات بیمارستان
 تاسيسات
 نگهبانی و انتظامات
 انبار تدارکات
 واحد بهداشت محیط
 واحد تغذیه
 بخش مراقبتهاي دارويي
 درمانگاههای تخصصی
 معرفی درمانگاه
 برنامه درمانگاه
 درمانگاه زنان و زایمان
 درمانگاه جراحی
 درمانگاه ارتوپدی
 درمانگاه گوارش و داخلی
 درمانگاه عفونی
 درمانگاه قلب و عروق
 درمانگاه مشاوره جراحي چاقي
 بهبود کیفیت
 معرفی واحد
 شرح وظایف
 کمیته ها
 طرح تحول نظام سلامت
 آخرین اخبار بهبود کیفیت
 آموزشهای اعتبار بخشی
 کتاب راهنمای اعتبار بخشی 95
 ایمنی بیمار
 طب كار
 معرفی خدمات
 خدمات کلینیکی
 خدمات پاراکلینیکی
 آزمايشگاه
 راديولوژي
 فيزيوتراپي
 مشخصات پزشکان
 راهنمای بیماران
 قوانين و مقررات مركز
 منشور حقوق بیمار
 حقوق بیمار
 نحوه پذیرش بیمار
 موسسات و بیمه های طرف قرارداد
 بانك تخصصي ويدئوي سلامتي
 نظرسنجی و ارتباط با مدیریت
 سايت دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 تماس با ما
 International Patient Department
 واحد رسیدگی به شکایات
 آدرس سایت واحد رسیدگی به شکایات
 کلینیک قلب وعروق
 آموزش بیمار
 معرفی واحد
 شرح وظایف
 پمفلتهای آموزش بیمار
 نوزادان
 جراحی
 دیابت
 فشار خون
 آموزش کارکنان
 جستجوی سایت
 خدمات ارائه شده
 تماس با کارشناس
 منشور حقوق بیمار
 حوزه ریاست
 مراحل پذیرش و ترخیص
 بیمه های طرف قرارداد
 مسیرهای ارتباطی
 ثبت نظرات و شکایات
 چرا ایران
 قیمت خدمات
 پزشکان ما
 ارتباط با ما
 نوبت دهی تلفنی
 اعتبار نامه ها
 New Tab (insert name)
 نقشه سایت
 مدارک مورد نیاز خدمات درخواستی
 زمان ملاقات بیماران بیمارستان رازی
 معاونت آموزشی و پژوهشی

V5.1.0.0