جمعه, 8 ارديبهشت 1396

منوی اصلی


نقشه سایت

 صفحه اصلي
 صفحه اصلی دانشگاه
 آموزش بیماران
 >
 معرفی بیمارستان
 تاریخچه جندی شاپور
 تاریخچه و معرفی مرکز
 برنامه استراتژیک مرکز
 پیام ریاست مرکز
 آمار واحدها و تخت بيمارستاني
 حوزه ریاست
 رياست مرکز
 مديریت
 روابط عمومی
  امور حقوقی بيمارستان
 مدیریت خدمات پرستاری
 مدیر پرستاری
 سوپروایزران آموزشی
 سوپروایزران بالینی
 واحد آموزش پرستاری
 پرستار کنترل عفونت
 کنفرانسهای پرستاری
 مطالب علمی پزشکی -پرستاری
 معاونت آموزشی
 معاون آموزشي
 اعضای هیئت علمی
 کنفرانس های پزشکی
 اداري-پشتيباني
 واحد مالی
 معرفی رئیس امور مالی
 واحد رسیدگی به اسناد
 واحد درآمد
 امین اموال
 امور اداری
 معرفی رئیس امور اداری
 واحد کارگزینی
 دبیرخانه
 واحد کاردکس
 بایگانی
 مددکاری
 واحد انفورماتیک
 معرفی واحد انفورماتیک
 HIS
 واحد مدارک پزشکی
 معرفی مسئول واحد
 معرفی واحد
 واحد کارپردازی
 مهندسی پزشکی
 مسئول خدمات ونگهداشت
 انبار تدارکات
 واحد بهداشت محیط
 واحد تغذیه
 داروخانه و انبار دارویی
 بخش هاي درماني
  اورژانس
 بخش ارتوپدي
 بخش دياليز
 بخش نوزادان
 بخش زنان - RI
 زايشگاه
 بخش ايزوله تنفسي
 بخش داخلي
 بخش VIP
 بخش جراحي
 بخش ICU جنرال
 بخش مسمومیت
 درمانگاههای تخصصی
 معرفی درمانگاه
 برنامه درمانگاه
 درمانگاه زنان و زایمان
 درمانگاه جراحی
 درمانگاه ارتوپدی
 درمانگاه گوارش و داخلی
 درمانگاه عفونی
 درمانگاه قلب و عروق
 درمانگاه مشاوره جراحي چاقي
 حاکمیت بالینی
 تاریخچه
 معرفی حاکمیت بالینی
 اجزای حاکمیت بالینی
 معرفی اعضای کمیته حاکمیت بالینی
 اخبار حاکمیت بالینی
 مدیریت خطر و ایمنی بیمار
 استفاده از اطلاعات
 اثربخشی بالینی
 تکریم ارباب رجوع و بیماران
 ممیزی بالینی
 مدیریت کارکنان
 آموزش و مهارت آموزی
 طب كار
 معرفی خدمات
 خدمات کلینیکی
 خدمات پاراکلینیکی
 آزمايشگاه
 راديولوژي
 فيزيوتراپي
 اكو كارديوگرافي
 سونوگرافي
 مشخصات پزشکان
 اطلاعات بیمارستانی
 آمار بیمارستانی
 آمار رضایتمندی
 بیماران
 کارکنان
 كميته هاي بيمارستان
 معاونت پژوهش و تحقیقات
 ریاست مرکز تحقیقات و پژوهش
 اعضاء تیم پژوهش
 مسئول مرکز پژوهش و تحقیقات
 اعضاء تیم و مشاورین
 مطالب علمی و مقالات
 راهنمای بیماران
 قوانين و مقررات مركز
 منشور حقوق بیمار
 حقوق بیمار
 نحوه پذیرش بیمار
 موسسات و بیمه های طرف قرارداد
 بانك تخصصي ويدئوي سلامتي
 نظرسنجی و ارتباط با مدیریت
 سايت دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 تماس با ما
 کتابخانه
 مسئول کتاب خانه
 اخبار کتابخانه
 فرم ها
 آمار کتابخانه
 International Patient Department
 خدمات الکترونیک
 دعوت به همکاری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8