واحدهاي درماني
 

 ردیف

نام و نام خانوادگي

مسئول بخش ...

    تعداد تخت                

1

فروغ رئیسی فرد

 جراحی

24

فرانسیس کریمی

IPD

9

مينا سلامات

رادیولوژی 

 -

مينا سلامات

سونوگرافی 

 -

5

نغمه پورعابد

اورژانس

18

6

بیتا اقرل خانی

ICU جنرال

10

7

فریبا کوتکی

دیالیز

18

8

زینب محمدی علاسوند

ارتوپدی

 24
 9   اورژانس ارتوپدی واتاق گچ          -

10

لیلا خرقه پور

ICU مسمومیت

10

11

شهره شجیراتی

ایزوله تنفسی

4

12

شادی عالیپور

بخش CCU

 10

13

نسرین راکی پور

بخش داخلی

30

14

عاطفه احمدی 

بخش عفونی

24

15

 

بخش زنان(جراحی)

34

16

فيروزه فروغي

بخش زنان(RI)

 32

17

 نرگس مراد اشکفتی

بخش نوزادان

12

18

نازیتا بینش برهمند

زایشگاه

12

19

سپیده رستمی

پایگاه بهداشتی

-

20

 مهین تقوی

اتاق عمل

5

21

الهام احسان کیا

گزش

 -

22

دکتر کوهزاد

فیزیوتراپی

-

23

آتوسا مروداني

درمانگاه تخصصی

10

24

      فاطمه علی زاده       

پذیرش

-
 25 معصومه جبارات  آزمایشگاه  -

 


V5.1.0.0