جمعه, 8 ارديبهشت 1396

منوی اصلی


مدیریت خطر و ایمنی بیمار

محور اول 
مدیریت خطر    Risk Management

آنچه
در این محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پیگیری رویدادهای نامطلوب است.
 

تعاریف

- مخاطره:
هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات ودارایی سازمان شود. 

- ریسک:
احتمال مخاطره یا عواقب بد،احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب

- شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه،آسیب به اموال و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد.

تعریف مدیریت ریسک در حوزه سلامت

انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان ، و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان

سطح ریسک

- ناچیز: هیچ عملی مورد نیاز نیست.
- قابل تحمل: هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست.
- متوسط: اقدامات کاهش خطر باید اجرا شود.
اساسی: فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود.
تحمل ناپذیر: فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود و اگر کاش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت به کلی انجام نگردد.

رویکرد مدیریت ریسک

-
رویکردهای "واکنشی" و "بلادرنگ"
- آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است.(واکنشی)
- جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می کنند تاثیر می گذارد (بلادرنگ) 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8