معرفی واحد انفورماتیک


مسئول واحد :
 
مهندس امین نورانی
 تحصیلات : مهندسی نرم افزار
شماره داخلی : 2257

VOIP: 6714
مهمترین رسالت واحد انفورماتیک رسیدگی به امور رایانه و انفورماتیک است.این واحد در تعامل با تمامی واحدهای
دیگرمی باشد و نیازهای آنها را در زمینه رایانه و انفورماتیک برآورده میکند و نقش کلیدی دارد.
یکی دیگر از وظایف اصلی و مهم این واحد پشتیبانی و مدیریت سایت می باشد.

شرح وظایف

 
1- نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
2- راه اندازی شبکه های کامپیوتری
3- چک کردن سیستمها از نظر سخت افزاری و نرم افزاری 
4- انجام تنظیمات مربوطه جهت اتصال به اینترنت
5- آموزش و راهنمائی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
6- همکاری در نصب و راه اندازی نرم افزارهای مربوطه
7- تست و تأیید طرح های شبکه LAN واحد مربوطه
8- بازدید دوره ای از رایانه های واحدهای مربوطه
9-نظارت بر امنیت شبکه
10- مذاکره با شرکت های مختلف IT جهت کارشناسی اولیه و دعوت ازآنها جهت ارائه دمو برنامه

V5.1.0.0