معرفی مسئول تجهیزات پزشکی


تحصیلات : لیسانس مهندسی پزشکی

شماره داخلی : 2211

شرح وظایف

1- سرپرستی و نظارت بر کار گروه های تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاه های مربوطه .
2- رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی .
3- جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری ، تعمیر و تهیه لوازم ماشن آلات و دستگاه های پزشکی .
4 -نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای تعیین شده .
5 -آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و ماشین آلات پزشکی به تکنسین های تعمیرات تجهیزات پزشکی .
6- تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی و
انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری و تعمیر لوازم و ماشین آلات پزشکی
7- نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها.
8- نظارت در بررسی پیشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهای وسایل و لوازم دستگاه های پزشکی .
9- تهیه طرح های تجهیزاتی مراکز درمانی .
10- نظارت در انجام تحقیقات و آزمایش های لازم در زمینه ساخت و تعمیرات تجهیزات پزشکی و استاندارد کردن آنها .
11- نظارت در تهیه پیش نویس استانداردها .
12- انجام سایر امور مربوطه .V5.1.0.0