درمانگاه گوارش و داخلي

خدمات قابل ارائه در درمانگاه داخلی :

مشاوره در رابطه با کلیه بیماریهای داخلی ، پانسمان – شستشوی بیماران دیابتیک و ...

پزشکان :

  دكترآقای  اصغر شريف نجفي

  دكترآقای  سيد رضا موسوي
   
دکتر آقای شهریاری

 

جستجو در گوگل

V5.1.0.0