مشاوره جراحي چاقي


خدمات قابل ارائه :

ویزیت و مشاوره و تنظيم برنامه غذايي بيماران بعد از جراحي چاقي كه شامل باي پس معده(gastric bypass) - حلقه معده ( gastric Banding) و اسليو (Sleeve gasterectomy) مي باشد.

پزشکان


دکتر مهدي عسگري


انواع جراحي هاي چاقي.docx

انواع جراحي هاي چاقي.pdf

V5.1.0.0