اورژانسمسئول فني اورژانس : دكتر افشین طالبی
سرپرستار  : نغمه پورعـابد 

میزان تحصیلات :کارشناس پرستاری

شماره تماس داخلي : 2272 - 2290

رزومه :
از تاریخ آذر ماه 1378 لغایت 1381 به عنوان نیروی طرحی در بیمارستان رازی و پس از آن بدون وقفه تا مرداد 1383 بصورت (اوتی) ودر مرداد 1383 به استخدام پیمانی دراین مرکز درآمدم که طی این مدت در اورژانس ارائه خدمت نموده ودر بهمن ماه  1392 به عنوان جانشین مسئول بخش عفونی تعیین شدم ، که پس از تغییر مدیره بیمارستان در فروردین 1393 به عنوان سوپروایزر بالینی به دفتر پرستاری منتقل شدم ودر تاریخ 96/08/01 نیز ابلاغ مسئول بخش اورژانس به اینجانب اعلام گردید.


ترياژ : به معني دسته بندي كردن بيماران مي باشد .در ورودي اورژانس اتاق ويژه اي جهت ترياژ وجود دارد كه در هر شيفت يك پرستار انجام وظيفه مي نمايد كه در بدو ورود بيمار را ارزيابي و به اتاق درمان مربوطه راهنمايي نموده و يا به درمانگاه تخصصي ارجاع مي دهد.اتاق ترياژ داراي يك سري وسايل اوليه مانند  گوشي پزشكي و فشارسنج ، پالس اكسي متري انگشتي و آبسلانگ مي باشد همچنين دادراي سيستم paging مي باشد كه به ايستگاه پرستاري اورژانس متصل است.در قسمت پشتي اتاق ترياژ اتاق استراحت پرسنل قرار دارد.

اتاق معاينه پزشك جهت پزشكان اورژانس در جنب اتاق ترياژ واقع شده است.

اورژانس داخلي : شامل 3 تخت جهت بيماران با مشكلات فشارخون و قلبي است. اين اورژانس مجهز به دو دستگاه مانيتورينگ ديواري و دو عدد كپسول اكسيژن و ترالي سرم مي باشد. ايستگاه پرستاري نيز در اين مكان واقع شده است كه داراي يك منشي و دو پرستار مي باشد و يك سيستم كامپيوتر جهت انجام كارهاي his در اختيار آنها قرار دارد. كمد استوك وسايل و داروها نيز در اين قسمت تعبيه شده است .

اورژانس جراحي : شامل 8 تخت است كه بيماران تحت نظر داخلي، عفوني، جراحي و يا سرپايي پذيرش مي شوند.اين اورژانس داراي دو پرستار است كه مجهز به 6 عدد كپسول اكسيژن مي باشد. در اين اورژانس خدماتي نظير تزريقات انجام ميگيرد.

اتاق پانسمان : شامل 2عدد تخت و 2 عدد ترالي مي باشد كه بيماران تصادفي و يا ترومائي در اين قسمت پذيرش مي گردند همچنين خدماتي نظير كشيدن بخيه و انجام پانسمان و ... صورت مي گيرد.

اتاق تروما : شامل 1تخت عمل ، كمد وسايل مخصوص انجام بخيه ، ميز پكينگ ، ساكشن ، وارمر ، چراغ سياليتيك ،كپسول اكسيژن پرتابل مي باشد.در اين قسمت خدماتي نظير بخيه ، فيكس چست تيوب و ختنه انجام مي شود .كمك پرستاران ست ها را دراين اتاق مي شويند و پك مي كنند.
اتاق  :Cpr  شامل يك تخت cpr – تخت بيمار بد حال و يك تخت اطفال مي باشد.بيماران سطح1 و بيماراني كه ممكن است در اين سطح قرار گيرند در اين اتاق تحت درمان قرار مي گيرند . اين قسمت داراي تجهيزات ترالي اورژانس ، دو عدد مانيتورينگ ، دستگاه پالس اكسي متر ، ساكشن ، پاراوان ميكرونت و ... مي باشد.

درمانگاه عمومي : بيماران غير اورژانسي در اين قسمت ويزيت مي شوند اين درمانگاه از ساعت 8 صبح لغايت 22 فعاليت مي نمايد.

واحد EKG  یا نوار قلب

این واحد در بخش اورژانس بیمارستان مستقر مي باشد و از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
خدمات این واحد به کلیه بیماران سرپایی ، کلینیک و بستری در بخش ها ارائه می گردد.
این واحددارای 6 نفر نیرو می باشد که بصورت سه شیفت صبح، عصر و شب به ارائه خدمات مشغول هستند.
این واحد مجهز به سه دستگاه EKG می باشد که یک دستگاه در بخش CCU ،یک دستگاه در اورژانس به صورت ثابت بوده و دستگاه سوم جهت انجام EKG بخشها استفاده می شود. پرسنل این واحد در اورژانس مستقر بوده و با اعلام نیاز بخشها سریعا" به بخش مربوطه مراجعه می نمایند.
به طور متوسط روزانه 60 مورد نوار قلب انجام می شود که خدمات ارائه شده به صورت تعرفه دولتی با دفترچه بیمه محاسبه می گردد.

پزشكان اورژانس
آقايان : دكتر زربخش  - دكتر برات
خانم ها : دكتر صلاحي - دكتر حافظي - دكتر احمدي - دكتر آل احمدي - دكتر پورصمصام - دكتر بنده خدا
پزشکان متخصص

آقایان : دکتر علیرضا رفعتی - دکتر وفاق نعمت الهی - دکتر مفید حسین زاده
خانمها :
دکتر ماندانا پولادزاده -  دکتر ماندانا قنواتیV5.1.0.0