بخش دیالیز


مسئول بخش :فریبا کوتکی
مسئول بخش اطفال بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری
مدیره پرستاری بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاری
پرسنل سی سی یو به مدت 14 سال

مسئول بخش همودیالیز از سال 88 تا کنون

تأسيس بخش
  : سال 1388

تعداد تخت : 25

پزشكان :  

شماره داخلي بخش : 2256

بخش دياليز بيمارستان رازي از آبان ماه 1388با دارا بودن 18 تخت و 18 دستگاه همودياليز شروع به كار نموده است. اين بخش در سه شيفت كاري صبح، ظهر و بعد از ظهر از ساعت 19 الي 23 براي بيماران دياليزي ارائه خدمت مي نمايد كه در روزهاي شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه تا ساعت 24 و روزهاي يكشنبه و سه شنبه تا ساعت 20 فعال مي باشد. همچنين از مهر ماه 92 دو عدد دستگاه همودياليز فوزينيوس به آمار دستگاههاي دياليز اضافه شده كه جهت بيماران اورژانسي  و بستري در بخش ها مي باشد.

بخش همودياليز  به بخش خصوصي واگذار شده است كه زير نظر مديريت و دفتر پرستاري مركز آموزشي درماني رازي ارائه خدمت مي نمايد.

اين بخش داراي 4 نفر پرستار ، 1 كمك بهيار و 1 نفر خدمات مي باشدV5.1.0.0