بخش زايشگاه
مسئول بخش :سرکار خانم جرفی

کارشناس مامایی

مسئول بخش اتاق معاینه زنان

مسئول بخش زایشگاه و آموزش های  در حین بادرداری

ایمیل :assarzadeh.n93@gmail.com

تأسيس بخش  : سال 1366

 

تعداد تخت : 22

تعداد تخت معاينه : 6

 

 

پزشكان : دكتر مصطفي القضات - دكتر مهين نجفيان - دكتر ليلا هرمزي - خانم دكتر كريمي

شماره داخلي بخش : 231

خدمات قابل ارائه :

انجام NST - انجام زايمان طبيعي -  زایمان فیزیولوژی -زایمان کم درد با گاز آنتونکس -تحت نظر بودن بيماران به دليل پره توم بودن و فشار خون بالا (كنترل مادران پر خطر تا زمان stable شدن ) سپس انتقال به بخش زنان - سقط درماني - بستري بيماران به دليل سقط ناقص - صدور گواهي ولادت - آموزش مراقبت پس از زايمان - آموزش شيردهي - آماده سازي بيماران قبل از جراحي و انتقال انان به اتاق عمل يا بخش زنان طبق دستور پزشك

V5.1.0.0