ايزوله تنفسي
مسئول بخش :شهره شجیرات
کارشناس پرستاری
ایمیل:

تأسيس بخش
  : سال 1390

تعداد تخت : 4

پزشكان :- فاطمه احمدي - شكرالله سلمان زاده - روح انگيز نشيبي - سيد محمد علوي،ساسان موگهی

شماره داخلي بخش : 2306

اين بخش جهت بيماران TB و مبتلا به هر نوع آنفولانزا و يا بيماريهايي كه نياز به ايزولاسيون دارند ، ارايه خدمت مي نمايد.

V5.1.0.0