آموزش كامپيوتر
کد خبر : ۱۹۹۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۱:۴۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۸۵
کد خبر : ۱۹۹۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۱:۲۱:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۹۶
کد خبر : ۱۹۹۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۱:۱۸:۳۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۰۲
کد خبر : ۱۹۹۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۱:۱۰:۳۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۹۲
کد خبر : ۱۹۹۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۰:۵۹:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۴۴
کد خبر : ۱۹۹۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۰:۵۳:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۳۲
کد خبر : ۱۹۹۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۰:۴۹:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۴۶
کد خبر : ۱۹۹۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۱۰:۲۴:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۹۶
کد خبر : ۱۹۹۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۹:۵۵:۱۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۹۵
کد خبر : ۱۹۹۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
۹:۵۲:۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۲۳

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8