مسئول واحد: دکترشهریاری  

 
متخصص  داخلی 

 
شماره داخلی :
292


معاونت آموزشی مرکز آموزشی، درمانی رازی: 

این معاونت تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان دارای وظایفی بر اساس ضوابط دانشگاه می باشد. خلاصه ای از این وظایف شامل موارد زیر است: 

 

-نظارت بر حضور و غیاب هئیت علمی و پیگیری های مربوط به حضور آنها در بیمارستان

 

-انجام ارزشیابی هیات علمی و ارسال به دانشگاه

- تشکیل شورای آموزشی و برخی از کمیته ها 

- بررسی حق آنکالی هیات علمی و نظارت آنها 

- تنظیم و تکمیل ارزشیابی مربوط به دستیاران و ارسال به دانشگاه 

- رسیدگی و پیگیری به مکاتبات مربوط به دستیاران و انترنها و دانشجویان پزشکی 

- نظارت و پیگیری جهت کلیه برنامه ها و آماده سازی برنامه های اعضاء هئیت علمی 

-برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضاء هئیت علمی و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی

- توضیح مبانی کامپیوتر، به منظور انجام هرگونه طرح پژوهشی

- مشاوره متولوژی طرح های تحقیقاتی و تدوین پایان نامه ها
-کمک در طراحی پوسترهای علمی جهت اعضاء هیئت علمی مرکز به منظور ارائه در کنگره های داخلی و خارجی. 

-همکاری و اجرای مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل داده های آماری جهت تدوین پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی.

- همکاری با واحدهای آموزش سمعی-بصری به منظور تهیه هرگونه عکس، فیلم و اسلایدهای آموزشی جهت برگزاری کنگره ها، جشنواره ها، سخنرانیها و کلاسهای درسی برای اعضاء هئیت علمی و کلیه دستیاران فوق تخصصی و تخصصی. 

- همکاری در تهیه و تدوین کتاب های مدون توسط اعضاء هئیت علمی مرکز

- تهیه و  نگهداری CV کلیه اعضای هئیت علمی در بانک اطلاعات مرکز  

 

 


    V5.1.0.0