پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسیرهای ارتباطی

فرودگاه - بیمارستان

 

 

ایستگاه قطار - بیمارستان

 

مسیر های اقامتی ( هتل)

 

پایانه مسافربری اتوبوس - بیمارستان

 


گروه دورانV5.5.2.0