پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گردشگری سلامت

تعرفه های خدمات پزشکی، پرستاری و بیمارستانی برای بیماران بین الملل

 

 

 

جراحي زنان

شماره

نام عمل

قيمت تخميني

1

سزارين

21500000

2

زايمان طبيعي

18900000

3

جراحي فيبروم رحم

15000000

4

هيستركتومي

23000000

5

جراحي كيست تخمدان

15000000

6

كورتاژ

6700000

7

هيستروسكوپي

25000000

جراحی عمومی

شماره

نام عمل

قيمت تخميني

1

كله سيستكتومي

54000000

2

تيروييدكتومي

50000000

3

گاستركتومي

26000000

4

كولكتومي

50000000

5

ماستكتومي

28000000

6

ترمیم فتق اينگويينال

24000000

7

ترمیم فتق شکمی

25400000

8

همورييدكتومي

16000000

ارتوپدی

شماره

نام عمل

قيمت تخميني

1

تعويض مفصل لگن

 

2

تعويض مفصل زانو

 

3

جراحي رباط هاي زانو

 

4

جراحي CTS

 

5

تعويض مفصل لگن

 

6

تعويض مفصل زانو

 

7

جراحي رباط هاي زانو

 

 

 

رديف

نوع خدمات

تعرفه (ریال)

1

ويزيت پزشک معالج روز اول در بخش

1047200

2

ويزيت پزشک معالج روز دوم در بخش

856800

3

ويزيت ترخيص در بخش

571200

4

ويزيت نوزاد متولد شده روز اول

1332800

5

مشاوره در بخش

1047200  

6

ويزيت پزشك عمومي در کلینیک

254000

7

ويزيت پزشك متخصص در کلینیک

318000

8

ويزيت پزشك فوق تخصص در کلینیک

384000

9

ويزيت پزشك فوق تخصص روانپزشكی در کلینیک

458000

10

اقامت همراه بیمار در بیمارستان (هر روز)

822000

11

بستری بیمار در اتاق يك تخته یا ایزوله (هر روز)

7122000

12

بستری بیمار در اتاق دو تخته (هر روز)

 5480000

13

بستری بیمار در اتاق عمومي (هر روز)

 3652000

14

بستری نوزاد سالم (هر روز)

1828000

15

بستری نوزاد بیمار در انکوباتور (هر روز)

2558000

16

بستری بیمار در تخت CCU (هر روز)

8472000

17

بستری بیمار در تخت ICU (هر روز)

16946000

18

بستری بیمار در تخت NICU

11862200

19

ضريب اتاق عمل

225200

20

ضريب كمك جراح

190400

21

ضريب تعرفه بيهوشي

190400

22

ضريب تعرفه K جراحي

190400

23

خدمات پرستاری و جانبی

12 درصد از هزینه هتلینگ

24

خدمات پاراكلينيك

40% بالاتر از تعرفه بخش خصوصي

25

دارو و لوازم مصرفي

قيمت مصرف كننده

26

اتاق VIP

7302000

27

اکو

1610200

28

هولتر

813800

29

تست ورزش

1151400

کادر اصلی هیات علمی آموزشی

نام

نام خانوادگی

تخصص

آخرین رتبه علمی

هیات علمی

دكتر مصطفي

القضات

متخصص زنان و زايمان

استاديار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دکتر زینب

زمانپور

متخصص زنان و زايمان

استادیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دکتر سمانه

بهرامی

متخصص زنان و زايمان

استادیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دکتر الهام

کارگرزاده

متخصص زنان و زايمان

استادیار

هیات علمی تمام وقت جغرافیایی

دکتر مژگان

سیفی

متخصص ارتوپدی

استادیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر علي

قميشي

متخصص بيهوشي

استاديار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دکتر آرتادخت

خشوعی

متخصص بیهوشی

استادیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر سيد محمد

علوي

متخصص عفوني

استاد

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر روح انگيز

نشيبي

متخصص عفوني

دانشیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر شكرالله

سلمان زاده رامهرمزی

متخصص عفوني

دانشیار

هيات علمي /  غیر تمام وقت جغرافیایی

دكتر ساسان

موگهي

متخصص عفوني

استاديار

هيات علمي / غیر تمام وقت جغرافیایی

دکتر مهران

ورناصری

متخصص عفوني

استاديار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر فاطمه

احمدي

متخصص عفوني

دانشیار

هيات علمي/ تمام وقت جغرافیایی

دكتر احمد

قرباني

متخصص پزشکی قانونی

استاديار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر علي حسن

رحماني

متخصص پزشکی قانونی

دانشیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر فرخنده

جمشيدي

متخصص پزشکی قانونی

استاديار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر افشين

طالبي

متخصص داخلي

استاديار

هيات علمي تمام / وقت جغرافیایی

دكتر آرمان

شهرياري

متخصص داخلي

استاديار

هيات علمي تمام / وقت جغرافیایی

دکتر عاطفه

رومی

متخصص داخلی

استادیار

هيات علمي / تمام وقت جغرافیایی

دكتر ندا

نجيب پور

متخصص جراحي عمومي /فلوشیپ

استاديار

هيات علمي تمام / غیر وقت جغرافیایی

دکتر مهدی

عسکری

متخصص جراحی عمومی

استادیار

هیات علمی /  غیر تمام وقت

دکتر آرمین

محمدی

متخصص جراحی عمومی

استادیار

هیات علمی / تمام وقت

دکتر امیراحمد

سلماسی

متخصص جراحی عمومی

استادیار

هیات علمی / غیر تمام وقت

دکترفرامرز

پازیار

متخصص جراحی عمومی

استادیار

هیات علمی /غیر تمام وقت

تماس با کارشناس گردشگری

برای پذیرش و گرفتن اطلاعات تکمیلی کافی است با ما تماس بگیرید:

 

09367588076
09367588076
Razi.ipd@ajums.ac.ir
 
 

گروه دورانV5.5.2.0