• ساعت : ۱۲:۲۴:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 162
تبریك روز فیزیوتراپی
شایسته است که دوم مرداد را نیز یکی از این روزهای پرافتخار در تقویم حرفه ای فیزیوتراپیست های ایران بدانیم لذا به همین منظور با همکاری واحد روابط عمومی ، روز شنبه 2 مرداد ماه 98 بمناسبت روز فیزیو تراپی جناب آقای دکتر ساری زاده معاونت اجرایی محترم بیمارستان مستقل رازی وجناب آقای دکتر برات معاون محترم درمان بیمارستان بهمراه جمعی از همکاران واحد های درمانیو پشتیبانی در واحد فیزیوتراپی حضور یافته ، ضمن تبریک این روز با اهدا شیرینی از زحمات این عزیزان تقدیر وتشکر نمودند .
حافظه تقویم ما پر است از روزهای شیرین و به یادماندنی که دستاورد کوشش و مجاهدت افرادی است که هماره چشم بر افق روشن فردا دوخته و برای دیگران چراغ پرفروغ امید برافروخته اند. آنان با قدرشناسی فرصت امروز، یادگاری ماندگار بر آیندگان به ودبعت نهاده اند.

نگاه به گذشته ما را متوجه مسیر صعب و طولانی و ناهموار پیموده شده و عظمت نتیجه کار می کند.

شایسته است که دوم مرداد را نیز یکی از این روزهای پرافتخار در تقویم حرفه ای فیزیوتراپیست های ایران بدانیم لذا به همین منظور با همکاری واحد روابط عمومی ، روز شنبه 2 مرداد ماه 98 بمناسبت روز فیزیو تراپی جناب آقای دکتر ساری زاده معاونت اجرایی محترم بیمارستان مستقل رازی  وجناب آقای دکتر برات معاون محترم درمان بیمارستان  بهمراه جمعی از همکاران واحد های درمانیو پشتیبانی  در واحد فیزیوتراپی حضور یافته  ، ضمن تبریک این روز با  اهدا شیرینی از زحمات این عزیزان تقدیر وتشکر نمودند .

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0