• ساعت : ۱۳:۳۸:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 448
برگزاری كارگاه كنترل عفونت
کارگاه کنترل عفونت در روز پنجشنبه 98/07/18 در سالن کنفرانس بیمارستان مستقل رازی برگزار شد
کارگاه کنترل عفونت در روز پنجشنبه  98/07/18 در سالن کنفرانس بیمارستان مستقل رازی برگزار شد.سخنران این مراسم خانم دکتر احمدی و خانم دکتر نشیبی متخصصین عفونی بیمارستان رازی بودند .کارگاه با امتیاز بازاموزی جهت پرسنل درمانی انجام شد.
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0