• ساعت : ۱۷:۴۹:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 84
برگزاری كلاس آموزشی بهداشت محیط وكنترل عفونت ویژه نیروهای خدمات و كمك بهیار در بیمارستان رازی اهواز
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز،سه شنبه 28 آذرماه 1398 دوره آموزشی به منظور ارتقاء سطح اگاهی ویژه نیروهای خدمات و کمک بهیار با همکاری واحدهای بهداشت محیط و کنترل عفونت در سالن کنفرانس ولی شرف بیمارستان رازی اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز،سه شنبه 28 آذرماه  1398 دوره آموزشی  به منظور ارتقاء سطح اگاهی ویژه   نیروهای خدمات و کمک بهیار با همکاری واحدهای بهداشت محیط و کنترل عفونت  در سالن کنفرانس ولی شرف بیمارستان رازی اهواز برگزار شد.

در ابتدا  برزگر مسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان مطالبی در خصوص  اهمیت سنجه های بهداشت محیط  ، اجرای قوانین و دستورالعمل های بهداشتی ، مراحل مدیریت پسماند در راستای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در بخش های مختلف بیمارستان  ضمن آموزش بر ضرورت انجام مطالب گفته شده تاکید شد . از دیگر مباحث اشاره شده در این کلاس آموزشی، روشهای صحیح استفاده از مواد شوینده و گندزدا در بیمارستان ، اصول صحیح نظافت در بخشها ، و تاکید بر انجام  شرح وظایف ویژه اختصاصی  پرسنل کمک بهیار و خدمات  و همکاری  وهماهنگی متقابل با هم مطالبی دیگری بود که توسط این کارشناس ارائه گردید  .

درادامه خانم معین کارشناس کنترل عفونت بیمارستان نیز به ارائه مطالب آموزشی خود  پرداخت، احتیاطات استاندارد ، مواجهات شغلی ، تکمیل پرونده سلامت ، نحوه صحیح شستن دستها و هندراب کردن و رقیق سازی محلولها، علائم و راههای پیشگیری از آنفلونزا با توجه به فصل سرما نیز از موضوعاتی بود که توسط کارشناس کنترل عفونت ارائه و آموزش داده شد.

هم چنین از زحمات سرپرستاران بخش های ذیل در جهت ارتقاء شاخص بهداشت دست در 6 ماهه اول سال 98 توسط کمیته کنترل عفونت  قدردانی با تشویقی درج در پرونده پرسنلی  انجام گردید.

1- سرکار خانم مهین تقوی مسئول بخش اتاق عمل جنرال

2- سرکار خانم شهره شجیراتی مسئول بخش ایزوله تنفسی

3- سرکار خانم نرگس مرادی  مسئول بخش نوزادان


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0